Chirurgia stomatologiczna


Najczęstszym zabiegiem chirurgicznym w stomatologii jest zabieg ekstrakcji czyli usunięcia zęba. Należy jednak pamiętać, że utrata nawet pojedynczego zęba jest zdarzeniem, które nie pozostaje bez wpływu na nasze uzębienie. Warto na tym etapie zastanowić się nad odbudową ciągłości łuku zębowego gdyż możemy w trakcie zabiegu przygotować miejsce po usuniętym zębie do przyszłego zabiegu protetycznego w tym implantoprotetycznego.


Teraz gabinet stoma­tolo­giczny powi­nien być czynny*

Chcesz umówić się na wizytę? Zadzwoń teraz!

502-399-500   52-38-41-879

Teraz gabinet jest nieczynny

Jeśli chcesz umówić się na wizytę, wypeł­nij poniż­szy formu­larz, a my skontak­tu­jemy się z Tobą tele­fo­ni­cznie w celu uzgod­nie­nia terminu.
Kontakt

ul. Żeromskiego 13
89-240 Kcynia
M 502-399-500
T 52-38-41-879

Wyznacz trasę

Godziny otwarcia

poniedziałek: 10:00-18:00
wtorek: 10:00-18:00
środa: 9:30–19:00
czwartek: 10:00-18:00
piątek: 9:30–19:00